Πέντε αδίδακτα κείμενα για εξ αποστάσεως διδασκαλία

ΑΔΙΔΑΚΤΟ Webex 1 : Ξενοφώντος, Κύρου Ανάβασις, 3.5.7-10 (μετάφραση)

ΑΔΙΔΑΚΤΟ Webex 2 : Ξενοφώντος, Κύρου Ανάβασις, 2.6.21-23 (μετάφραση)

ΑΔΙΔΑΚΤΟ Webex 3 : Πλάτωνος, Φαίδων, 57-58 (μετάφραση)

ΑΔΙΔΑΚΤΟ Webex 4 : Πλάτωνος, Φαίδων, 57-58 (μετάφραση)

ΑΔΙΔΑΚΤΟ Webex 5 : Πλάτωνος, Κρίτων, 45c-45d (μετάφραση)

Αναπροσαρμογή εξεταστέας ύλης πανελλαδικών εξετάσεων 2020

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η αναπροσαρμογή της εξεταστέας ύλης των πανελλαδικών εξετάσεων του 2020. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δείτε τη θεωρία και τις ασκήσεις για τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις και τις δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις.

Απαντήστε στις ηλεκτρονικές ασκήσεις πολλαπλής επιλογής :

ΕΤΕΡΟΠΤΩΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δείτε τη θεωρία και τις ασκήσεις.

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική άσκηση πολλαπλής επιλογής.

Πλάτωνος Πολιτεία ή περί Δικαίου

Ένα ενδιαφέρον βίντεο για το διάλογο Πολιτεία ή Περί Δικαίου του Πλάτωνα από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.

Αφού δείτε το βίντεο απαντήστε στο ερωτηματολόγιο.